Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Weather now is simple and effective.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Oridota oyebode

Bản quyền

Oridota Oyebode Olatoye

Được phát triển bởi

Oridota oyebode

Ngày phát hành

22/12/2014

Kích thước gần đúng

5,21 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Weather now 8.1
Hỗ trợ Weather now 8.1


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft