Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Weather Satellite provides the most up to date weather images for clouds and wind taken from orbiting satellites. Types of images include: * high-lows * clouds * temperatures * warnings * water * hurricanes typhoons tornados cyclones * Atlantic turbulence east and west bound * sun space * sunspots * aurora northern and southern hemisphere viewable line * Himwari latest and loop * regions: pacific northwest, Caribbean, great lakes, gulf of mexico, northeast, northern Rockies, Puerto Rico, pacific southwest, southeast, upper Mississippi valley, lower Mississippi valley, tropical Atlantic, and USA Atlantic coast Areas shown include: * Africa * Antarctica * Asia * Australia * Europe * India * Middle East * North America * South America Privacy Policy - This application does not save nor send any personal information.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

KarhuKoti

Bản quyền

Copyright © 2012-2017, Karhu Koti, LLC.

Ngày phát hành

06/04/2011

Kích thước gần đúng

20,63 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft