Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

WebCam Monitor is compatible with almost all Windows 10 operating system except Windows 10 S. Want to be sure about the safety of your home when you are away? Turn your PC into a video monitoring and security system! Use WebCam Monitor to keep an eye on your home, office and everything you care about. All you need is a PC with a webcam. You can monitor activities, record video and get notifications in case of motion detection. Start actions on motion detection When motion is detected, actions can be performed such as video recording, take photo, send email or SMS. You can also add an action to receive photos of the event via email when they occur. Remote access Watch any camera present in WebCam Monitor live from any location directly on your web browser. You can easily access video recording, photos and event log remotely. View history for all camera actions Keep a track of all actions and alerts generated for each camera. Whenever an action is performed, the application records all activities in the event log. The event log shows the time of occurrence and description of the activity. Prevent false alerts Reduce the number of false alarms by masking motion in certain areas. You can add a mask on the camera view to exclude certain areas from motion detection. This will reduce the number of false alarms and unnecessary notifications. Trial The free trial version is limited to 30 minutes for video recording, monitoring and capturing 5 photos per launch. To remove all limitations, you can choose to buy a monthly or yearly subscription. Experience the power of video monitoring and security with WebCam Monitor and increase the safety around you. Now it is a lot easier to keep an eye on things you care for and stay safe. So what are you waiting for? Download WebCam Monitor now. LIKE US and STAY CONNECTED Facebook: https://www.facebook.com/Deskshare-1590403157932074 Deskshare: https://www.deskshare.com Support Forum: https://www.deskshare.com/forums/ds_topics13_WebCam-Monitor.aspx Contact Technical Support: https://www.deskshare.com/contact_tech.aspx

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

DeskShare

Bản quyền

Copyright Deskshare, Inc.

Được phát triển bởi

Deskshare

Ngày phát hành

12/09/2018

Kích thước gần đúng

50,45 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Bắt đầu phiên thực thi mở rộng không bị giới hạn
Hệ thống Tệp
Tự đóng cửa sổ của riêng họ và hoãn đóng ứng dụng của họ
Sử dụng thư viện tài liệu của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Deutsch (Deutschland)
Español (España, Alfabetización Internacional)
Français (France)
Italiano (Italia)
Português (Brasil)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web WebCam Monitor
Hỗ trợ WebCam Monitor


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft