Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

WeChat is a messaging and calling app that allows you to easily connect with family & friends across countries. It's the all-in-one communications app for text (SMS/MMS), voice and video calls, and files. • MULTIMEDIA MESSAGING: Send video, image, text, and file messages. • GROUP CHAT & CALLS: Create group chats with up to 500 people and group video calls up to 9 people.  • FREE VOICE & VIDEO CALLS: High-quality free calls to anywhere in the world. • STICKER: Hundreds of free, fun, animated stickers to express your feelings.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Tencent WeChat Limited

Ngày phát hành

22/08/2016

Kích thước gần đúng

123,46 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Xã hội

Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
中文(中国)
中文(台灣)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web WeChat For Windows


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft