Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Test the functionality of your racing wheel.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Jon Caruana

Bản quyền

Copyright 2016 Jon Caruana

Ngày phát hành

07/10/2016

Kích thước gần đúng

18,15 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng thiết bị hỗ trợ giao thức Thiết bị Giao diện Con người (HID)

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Wheel Tester


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft