Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

WiFi Dashboard, by Private Communications Corporation, lets you know the connectivity and security status of your WiFi.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Private Communications Corp.

Bản quyền

(c) Private Communications Corporation, 2014

Được phát triển bởi

Private Communications Corp.

Ngày phát hành

14/07/2014

Kích thước gần đúng

2,74 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web WiFi Dashboard
Hỗ trợ WiFi Dashboard


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft