Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

IMPORTANT: This app works with Windows 10 Pro and Home but not with Windows 10 S. We've updated WinDbg to have more modern visuals, faster windows, a full-fledged scripting experience, and Time Travel Debugging, all with the easily extensible debugger data model front and center. WinDbg Preview is using the same underlying engine as WinDbg today, so all the commands, extensions, and workflows you're used to will still work as they did before. See http://aka.ms/windbgblog and https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=854349 for more information!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Corporation

Bản quyền

Microsoft Corporation

Ngày phát hành

28/08/2017

Kích thước gần đúng

109,44 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Thu thập thông tin về các ứng dụng khác
Chạy với vai trò là người quản trị

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web WinDbg Preview


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft