Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

The Windows App Studio Installer makes installing Windows App Studio apps a breeze. It’s an app that will automatically configure your device, and deploy a Windows App Studio created app to your device. It’s designed to simplify the installation process, save you time, and make it easy to share Windows App Studio created apps.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Corporation

Bản quyền

© 2016 Microsoft

Được phát triển bởi

Microsoft Corporation

Ngày phát hành

09/03/2016

Kích thước gần đúng

8,16 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Quản lý trực tiếp các ứng dụng khác

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft