Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Sample app for developers that demonstrates the custom controls, app services and helper functions in the Windows Community Toolkit. The toolkit and the sample app are open-sourced in the .NET Foundation and available on GitHub at http://aka.ms/windowstoolkit

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Corporation

Ngày phát hành

03/08/2016

Kích thước gần đúng

60 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Sử dụng webcam của bạn
Giao tiếp với thiết bị Bluetooth đã được ghép nối
Truy cập kết nối Internet của bạn
gazeInput
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Khám phá và khởi chạy ứng dụng trên các thiết bị khác mà bạn đã đăng nhập

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft