Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Windows Performance Analyzer (WPA) is a tool that creates graphs and data tables of Event Tracing for Windows (ETW) events that are recorded by Windows Performance Recorder (WPR) or Xperf. WPA can open any event trace log (ETL) file for analysis. This package also includes WPAExporter & XPerf. For more detailed information please see MSDN Doc link below.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Microsoft Corporation

Ngày phát hành

04/05/2018

Kích thước gần đúng

63,87 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft