Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Windows8FirewallPanel is a client application to control and communicates with your Windows8FirewallControl application running on your PC. The application protects other running programs from undesirable incoming and outgoing network activity. You can set individual network permissions to any running program, so control network connectivity and information leakage made by the other programs. NOTE – Windows8FirewallPanel requires Windows8FirewllControl installed on the PC which is available from http://sphinx-soft.com/Vista/order.html

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ABITEL-DATA

Bản quyền

Copyright (c) Sphinxsoftware

Được phát triển bởi

ABITEL-DATA

Ngày phát hành

02/12/2014

Kích thước gần đúng

1,2 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Điều khoản bổ sung

Chính sách về quyền riêng tư của Windows8FirewallPanel
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của Windows8FirewallPanel
This software is provided "as is", without any warranties whatsoever, including those covering performance or merchantability.

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft