Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Enjoy the Android Lollipop home screen in your Windows phone with a real functioning and impress your friends !! :D - Geant home screen Clock with date - Android lollipop theme background and icons - functioning icons : tap on any App icon you want and it will lunch (make a call, send sms, internet browser, store .. and more are coming) ----- What's coming ? - Full applications list with the ability to add and arrange icons - More fun widgets

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

NerdCat

Được phát triển bởi

NerdCat

Ngày phát hành

13/07/2015

Kích thước gần đúng

1,42 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web WinDroid Lollipop

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft