Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Application dedicated for nurses allowing them to perform patient-nurse visits and to keep electronic medical records. In order to use application you need to have medical account in dedicated medical system.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

KAMSOFT S.A.

Ngày phát hành

24/01/2017

Kích thước gần đúng

43,86 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên thiết bị lưu trữ ngoài

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Polski (Polska)
English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft