Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Application to use with Windows Mixed Reality Headset devices when testing performance with OptoFidelity VR Multimeter. Keyboard shortcuts: F1 - Motion-to-photon test F2 - FPS measurement test M - Start FPS measurement test sequence Esc - Exit application Page Up/Down - Swap textures

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

OptoFidelityApps

Ngày phát hành

16/08/2017

Kích thước gần đúng

53,24 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng webcam của bạn
Sử dụng micrô của bạn
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Sử dụng thư viện ảnh
Sử dụng thư viện video của bạn
See your current and past surroundings

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft