Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Wood Block - Music Box is an addictive block puzzle game with a simple rule. Place the pieces into board. Once you fill in a vertical or horizontal line, it will disappear, freeing up space for new pieces.Game will over when there is no space for new pieces. You get more points for completing multiple lines at once. Easy to learn and fun to master gameplay. Pleasurable game for all age. No time limit! A fun and relaxing puzzle game.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Puzzle Games King

Ngày phát hành

27/06/2019

Kích thước gần đúng

41,34 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft