Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Do you like to play word games? Are you good at finding words? This is a CREATIVE & BRAND NEW word search game with beautiful scenery landscapes for FREE! It provides you with an easy and simple way to exercise your brain by tapping and swiping on your mobiles' screens. HOW TO PLAY? - Search words on the letter block square according to the clue(s) - Swipe letters horizontally or vertically to find and collect words - Tap the "Search", "Hint" or "Shuffle" buttons when you get stuck - Unlock beautiful themes by getting enough coins - Find the "Bonus Words" which are not presented in the answers

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Word Game Studio

Ngày phát hành

25/06/2019

Kích thước gần đúng

92,76 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Cổ điển

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft