Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Play and exercise your brain with the BRAND NEW, incredibly addicting word game from the makers of WordScapes! HOW TO PLAY Swipe to reveal hidden words and to bring the Word Stacks crashing down! Easy at first, but gets challenging fast. Can you beat the game? WHY PLAY? Word Stacks is the latest, highly rated word game from the makers of Wordscapes, Word Chums and Wordscapes in Bloom. New to the Wordscapes games family? Experience the addicting, brain-building gameplay that has captured the hearts (and brains) of millions of players worldwide*. FEATURES: ● EACH PUZZLE HAS A CLUE. Use it to find the related words in each puzzle! ● EVOLVING LEVELS. Each puzzle shifts as you find words. Word Search with a twist! ● LOTS OF LEVELS. Play over 3000 levels with more coming soon! ● EARN POWER-UPS. Use the Spyglass, Light Bulb, or shuffle when you get stuck!! ● UNLOCK custom THEMES and BACKGROUNDS. Choose from themes that unlock as you play! ● COLLECT BONUS WORDS. Earn rewards for finding extra words! ● MORE!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Puzzle Games King

Ngày phát hành

30/05/2019

Kích thước gần đúng

95,29 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft