Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Search for words, complete the crossword and stop the zombies having their cake and eating it! This engrossing and addictive word game takes the best features of wordsearch, word scramble and crossword games to a new level as you fight off zombies to maximize your score. Escape from boredom, keep your brain sharp, boost your memory and have some fun all at the same time, how can you lose! Please note this game is free to download but contains adverts. Adverts enable us to provide the game for free whilst generating some income to pay for ongoing support and development.

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

First release.

Tính năng

  • Search for words, complete the crossword and stop the zombies having their cake and eating it!
  • Engrossing and addictive word game.
  • Easy to learn and fun to master.
  • Escape from boredom, keep your brain sharp, boost your memory and have some fun all at the same time, how can you lose!
  • Free and fun word game.
  • Dont scrabble around for words, just use the letters.

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

ZingMagic Limited

Bản quyền

ZingMagic Limited

Được phát triển bởi

ZingMagic Limited

Ngày phát hành

08/10/2018

Kích thước gần đúng

36,75 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Words vs Zombies
Hỗ trợ Words vs Zombies


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft