Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This app displays Football World Cup 2018's schedule, stadium and results. It also shows the latest world cup related Google Doodles.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Abhinav S

Ngày phát hành

16/05/2018

Kích thước gần đúng

21,04 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ World Cup Doodles 2018


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft