Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

The players looked all alike, only changing hair and skin color from team to team. ISS players had distinctive looks, corresponding to real-life players of the time

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

cby std

Được phát triển bởi

cby std

Ngày phát hành

10/06/2015

Kích thước gần đúng

9,95 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (India)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft