Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This is to provide the Knowledge of the Cricket World Cup. It will Provide the All Details Of the World Cup and give the Which team are perf the World Cup . To Mean aim of the create app is to know about the past Tournament of the World Cup. It Will Give good Knowledge of latest World Cup Team And Time Table OF the All Team . There is the latest world Cup is running and to show all team squad of the team

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Himmat Jadav

Bản quyền

World Cup 2015

Được phát triển bởi

Himmat Jadav

Ngày phát hành

12/02/2015

Kích thước gần đúng

90,32 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Thể thao

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ World Cup2015

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft