Ứng dụng này có bản dùng thử miễn phí

Giá gốc là 1.109.900,00 ₫, giá hiện tại 219.900,00 ₫
Giảm 80% • Còn lại 10 ngày
 
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

X410 is an X Window server for Windows 10. When you want to use X Window GUI apps on remote servers, simply run X410 and connect to your server via SSH with X11 forwarding. Once connected, just launch your GUI app from the command prompt; it'll pop up and ready for you on Windows 10! X410 also works with your locally installed virtual machines and WSL (Windows Subsystem for Linux) as well as Docker containers. // USAGE TIPS & NOTES - While X410 is in desktop mode, you can maximize or restore the X410 window by pressing CTRL+ALT+BACKSPACE. - Running X410 on HiDPI/4K Screens http://token2shell.com/howto/x410/running-x410-on-hidpi-screens - Creating a shortcut for directly opening WSL GUI desktop http://token2shell.com/howto/x410/creating-shortcut-for-opening-wsl-xfce-gui-desktop - Booting Hyper-V Ubuntu desktop onto X410 via VSOCK; No need for TCP/IP network or firewall permissions! https://token2shell.com/howto/x410/using-x410-with-hyper-v-linux-virtual-machines-via-vsock - Sharing Windows fonts with WSL http://token2shell.com/howto/x410/sharing-windows-fonts-with-wsl - Opening a genuine Linux terminal emulator (WSL) directly from Windows File Explorer http://token2shell/howto/x410/opening-linux-terminal-directly-from-file-explorer - WSL (Windows Subsystem for Linux) doesn't officially support X Window GUI apps. Hence you may see far more warning messages or unable to run some X Window GUI apps from WSL.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Choung Networks

Bản quyền

© 2018-2019 Choung Networks

Ngày phát hành

28/05/2018

Kích thước gần đúng

70,68 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
日本語 (日本)
한국어(대한민국)
ไทย (ไทย)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web X410
Hỗ trợ X410


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft