Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

An application with no greater ambition than helping you design or build a XAML universal Windows application. Showing you the list of controls from the SDK and a detailed view of each element. I hope it helps you know all the XAML properties related to visual states and to preview them. Design and XAML by Agustin Dana. C# development by Sebastian Zangaro.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Agustin Dana

Được phát triển bởi

Agustin Dana

Ngày phát hành

09/10/2015

Kích thước gần đúng

21,39 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ XAML UI Controls


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft