Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Just a simple app to test the buttons and sticks on your Xbox one controller

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Sp777

Ngày phát hành

23/02/2018

Kích thước gần đúng

58,56 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Xbox One Controller Tester


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft