Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Liên quan

Mô tả

Xender – Faster File Transfer and Sharing. Xender can transfer files like picture, music, videos in an instant with a few taps. Besides to transfer and share file between Windows Phone devices, Xender also allows to transfer file between WP and other platform devices, like Android, iOS as well. Features: ● Transfers everything - files, pictures, music, videos. ● Extremely fast - imagine sending your party video to friends in seconds! ● Supports cross-platform file transfer and sharing between window phone, android and iOS.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Beijing AnQiZhiLian Inc.

Bản quyền

Xender

Được phát triển bởi

Beijing AnQiZhiLian Inc.

Ngày phát hành

11/08/2015

Kích thước gần đúng

3,08 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Tiện ích & công cụ > Sao lưu & quản lý

Ứng dụng này có thể

Sử dụng thư viện video của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Sử dụng danh bạ của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Bạn cần cài đặt sản phẩm này trên ổ cứng bên trong của mình.

Trợ năng

Nhà phát triển sản phẩm tin rằng sản phẩm này đáp ứng yêu cầu trợ năng, giúp mọi người dễ sử dụng hơn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
中文(中国)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Xender
Hỗ trợ Xender

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft