Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Create, open, and edit XLS or XLSX spreadsheets from Excel with XLS Edit. This free, powerful spreadsheet app is all you need to make and edit Office-compatible spreadsheets. It works with all Excel file types. Everyone should be able to create and edit spreadsheets without needing expensive software. XLS Edit was made for users who want a fast, lightweight app for opening and editing spreadsheets. After hundreds of five-star reviews and half a million downloads, XLS Edit is one of the most popular spreadsheet apps for Windows. Download it now for free.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Ballard App Craftery

Bản quyền

Copyright © Ballard App Craftery

Ngày phát hành

15/11/2017

Kích thước gần đúng

36,11 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Năng suất

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web XLS Edit
Hỗ trợ XLS Edit


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft