Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Check XML validation. This app is for developers. Note: This app includes a voluntary feature improvement program with collection of statistical information about the use of this application. No personally identifiable information will be sent.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Shingo N.

Bản quyền

Shingo N.

Được phát triển bởi

Shingo N.

Ngày phát hành

23/10/2015

Kích thước gần đúng

18 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ XML Checker

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft