Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

This helpful Pokedex application is built around the XPlatformCloudKit template. Get helpful inforrmation, base stats, and move learnsets for all 719 Pokemon! They're organized by generation to help you easily find the 'mon you need!

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

adcrow

Bản quyền

All content is from Bulbapedia.

Được phát triển bởi

adcrow

Ngày phát hành

15/11/2014

Kích thước gần đúng

17,62 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ XPCK Pokedex

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft