Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Tool to fix X-Wing Alliance (TM) game to allow it to run on current PCs with improved graphics. For original disc and GoG.com editions. Trademarks belong to their respective owners (not me). OpenSource, source code available at https://sourceforge.net/p/xwahacker/code/ci/master/tree/ Uses Qt framework, source available from http://download.qt.io/official_releases/qt/5.11/5.11.2/

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Reimar Döffinger

Ngày phát hành

30/08/2018

Kích thước gần đúng

18,63 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft