Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Yandex.Weather displays the weather in detail – both in hourly forecasts and for several days ahead. — Add your favorite locations to a list to receive weather information on them like wind speed or wind direction. — Pin your favorite location to the main screen to constantly see weather details such as atmospheric pressure and humidity. — Tell Yandex about the weather near you – your information will help improve forecasts. Yandex.Weather will also tell you when the Sun rises and sets, as well as what's the current lunar phase of the Moon.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Yandex

Được phát triển bởi

Yandex

Ngày phát hành

26/08/2016

Kích thước gần đúng

22,71 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Sử dụng vị trí của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

Русский (Россия)
English (United States)
Türkçe (Türkiye)
Українська (Україна)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Yandex.Weather


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft