Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá

Mô tả

Yasuo is a RPG game for lol (League fo Legends) player on windows phone platform

Ảnh chụp màn hình

Có gì mới trong phiên bản này

Version 1.1.2 - Add Wp8.1 surpport - Add some new heroes to the game - Update new beautiful UI to the game - It will take more monsters and levels in the few days - Thanks for your downloading

Tính năng

  • Lol

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Itachv Studio

Được phát triển bởi

Itachv Studio

Ngày phát hành

04/08/2016

Kích thước gần đúng

176,73 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên

Danh mục

Chiến đấu

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
Truy cập mạng nhà riêng hoặc cơ quan

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Điều khoản bổ sung

Điều khoản giao dịch

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft