Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Everyone loves dice games. Roll the dice, pick the combination and try to outscore your opponent. If you're a fan of Yacht or Yahtzee, you'll fall in love with this game.

Ảnh chụp màn hình

Tính năng

  • Interactive tutorial
  • Fun theme suitable for all ages
  • Includes a rolling cup and scorepad!
  • Bonus animation if you get a 'Yatzy'

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

On The Roof Ltd

Bản quyền

On The Roof Ltd

Được phát triển bởi

On The Roof Ltd

Ngày phát hành

04/03/2019

Kích thước gần đúng

5,13 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Yatzy Future


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo trò chơi này cho Microsoft