Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Company UWPDev.ru it offers services for the development of applications for the operating system Windows 10 (UWP, WPF, etc. ). Our service: Application development for Windows 10. Publish apps to the store. Software maintenance. Application user support. Provision of third-party SOFTWARE maintenance services. Reporting on your data. We can develop and maintain not only our applications, but also support your projects.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Liliya Muray

Bản quyền

UWPDev.ru

Được phát triển bởi

UWPDev.ru

Ngày phát hành

18/12/2016

Kích thước gần đúng

18,91 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)
Русский (Россия)


Điều khoản bổ sung

Quy tắc ứng xử của Xbox Live
Chính sách về quyền riêng tư của Your app in the store
Điều khoản giao dịch
Điều khoản cấp phép của Your app in the store
The software is provided "As is". About all bugs and wishes to improve the program write to the support team support@uwpdev.ru

Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft