Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

YouTube Download+ app is a more then YouTube which you collection . YouTube Download+ give you fast and easy interface on your windows 10 platform . Using this app you can download & play Videos , Movies & Music.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

BholenathSoft

Ngày phát hành

22/07/2019

Kích thước gần đúng

30,03 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Giải trí

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
backgroundMediaPlayback
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Sử dụng thư viện video của bạn
userNotificationListener

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Hỗ trợ Youtube download+


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft