Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Youtube Vidmate Downloder is very simple and fast video downloader. This freeware absolutely contains no spyware, no registration or other unwanted software. It just download and convert video from YouTube. The downloading process is quite simple. Our software lets to choose quality of downloading video. Users can download high resolution video Fast simple, easy to use, mostly full-featured application for streaming video in YouTube just download our app. Main Features: - Stream videos - Listen to video even while locking screen - Save videos in different resolution You guys are GREAT, we are always glad to accept your feedback. So don't be hesitate to send us your valuable feeling, thought and help us make best YouTube client for windows

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

NilakanthaSoft

Ngày phát hành

08/02/2019

Kích thước gần đúng

29,07 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 12 tuổi trở lên

Danh mục

Giải trí

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn và hoạt động với tư cách máy chủ
backgroundMediaPlayback
userNotificationListener
Sử dụng thư viện nhạc của bạn
Sử dụng thư viện video của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft