Miễn phí
Miễn phí
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Zamalia registers the most famous weed strains, along with its : - description - high effects - medical effects - negative effects Whether you are a cannabis patient looking for weed information, or a recreational user heading to an Amsterdam Coffee Shop, Zamalia will help you find the weed strains that suits you. With its powerful yet very simple sorting tools, find the best strains for your needs or desire in the list

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

Zamalia

Được phát triển bởi

Zamalia

Ngày phát hành

25/03/2019

Kích thước gần đúng

816 KB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 16 tuổi trở lên

Danh mục

Y tế

Ứng dụng này có thể

Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Zamalia
Hỗ trợ Zamalia


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft