Miễn phíCung cấp mua tính năng mở rộng
+ Cung cấp mua tính năng mở rộng
Miễn phí+
Tổng quan Yêu cầu Hệ thống Đánh giá Liên quan

Mô tả

Zing Studio is a design and prototyping environment for rapid mobile app experimentation. You can preview your prototypes in real time using the included simulator, or connected to real iOS and Android devices. Try Zing Studio free for 28-days. After the free trial, a subscription is required for full functionality. For more information, visit http://www.zingstudio.io.

Ảnh chụp màn hình

Thông tin bổ sung

Nhà xuất bản

The Zing Workshop Pty Ltd

Bản quyền

The Zing Workshop Pty Ltd

Ngày phát hành

20/02/2018

Kích thước gần đúng

42,68 MB

Xếp hạng độ tuổi

Cho 3 tuổi trở lên


Ứng dụng này có thể

Truy nhập vào tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và đăng ký của bạn
Truy cập kết nối Internet của bạn

Cài đặt

Tải ứng dụng này khi đăng nhập vào tài khoản Microsoft và cài đặt trên tối đa mười thiết bị chạy Windows 10 của bạn.

Ngôn ngữ được hỗ trợ

English (United States)

Thông tin về nhà xuất bản

Trang web Zing Studio
Hỗ trợ Zing Studio


Báo cáo sản phẩm này

Đăng nhập cách báo cáo ứng dụng này cho Microsoft