Giữ an toàn cho mọi thứ. Không giới hạn gì. Luôn an tâm.

Biến khả năng thành hiện thực với phương pháp tiếp cận bảo mật toàn diện nhất thế giới.

Three different working environments where coworkers are collaborating.

Bạn sẽ đi được bao xa khi đã sẵn sàng đón đầu những điều phía trước?

Khi bạn có được khả năng bảo mật toàn diện, bạn có được sự tự do để phát triển doanh nghiệp cho tương xứng với tầm nhìn của mình. Khả năng bảo mật toàn diện không chỉ ở tính bao hàm, mà còn là khả năng bảo vệ tốt nhất, thông tin tích hợp sẵn và khả năng quản lý được đơn giản hóa.

Siemens.

Không có quá nhiều nhà cung cấp trên hành tinh này có thể tạo ra một giải pháp có khả năng cung cấp thông tin chuyên sâu tổng hợp về các môi trường lớn, phức tạp như môi trường của chúng tôi. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã chọn Microsoft.

- Thomas Müller – Giám đốc Toàn cầu của Lynch về Danh tính Đám mây, kiêm Giám đốc Chương trình về Zero Trust

Các giải pháp bảo mật cho toàn bộ hành trình Zero Trust của bạn

Khám phá cách mà các giải pháp của Microsoft có thể đảm bảo tỷ suất hoàn vốn 92%.

Tìm hiểu thêm

Khám phá vị trí của bạn trên hành trình Zero Trust

Khả năng bảo mật hoàn thiện, đơn giản hóa, dựa trên AI giúp tổ chức của bạn sẵn sàng đón đầu những điều phía trước. Xem vị thế của bạn trong phương pháp tiếp cận với khả năng bảo mật đáng tin cậy trong toàn bộ 6 chức năng Zero Trust.

1. GARTNER và Magic Quadrant là các thương hiệu và nhãn hiệu dịch vụ đã đăng ký của Gartner, Inc. và/hoặc các chi nhánh ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới và đã được phép sử dụng ở đây. Bảo lưu mọi quyền.
Gartner không quảng bá cho bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp hạng cao nhất hoặc có danh hiệu khác. Ấn phẩm nghiên cứu của Gartner tập hợp ý kiến của tổ chức nghiên cứu Gartner và không nên được hiểu là nội dung khẳng định sự thật. Gartner không chịu trách nhiệm về mọi bảo đảm, dù được thể hiện rõ hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.
Gartner Magic Quadrant về Quản lý quyền truy nhập, 01/11/2021, Henrique Teixeira, Abhyuday Data, Michael Kelley
Gartner Magic Quadrant về Công cụ quản lý điểm cuối hợp nhất, 16/08/2021, Dan Wilson, Chris Silva, Tom Cipolla
Gartner Magic Quadrant về Lưu trữ thông tin doanh nghiệp, 28/10/2020, Michael Hoeff, Jeff Vogel
Gartner Magic Quadrant trong lĩnh vực Nền tảng bảo vệ điểm cuối, 05/05/2021, Paul Webber, Peter Firstbrook, Rob Smith, Mark Harris, Prateek Bhajanka

2. © 2021 Tập đoàn MITRE. Ấn phẩm này được sao chép và phân phối khi có sự cho phép của Tập đoàn MITER.
TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
MITER không yêu cầu ATT&CK liệt kê mọi khả năng xảy ra đối với các loại hành động và hành vi được ghi lại như một phần của mô hình đối thủ và khuôn khổ kỹ thuật. Việc sử dụng thông tin có trong ATT&CK để giải quyết hoặc bao gồm toàn bộ các danh mục kỹ thuật sẽ không đảm bảo khả năng bảo vệ đầy đủ vì có thể có các kỹ thuật chưa được tiết lộ hoặc kỹ thuật hiện tại có các biến thể không được ATT&CK ghi lại.
MỌI TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN CÓ TRONG ATT&CK ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ "NGUYÊN TRẠNG" VÀ NGƯỜI ĐÓNG GÓP, TỔ CHỨC MÀ NGƯỜI ĐÓNG GÓP ĐẠI DIỆN HOẶC ĐƯỢC TÀI TRỢ (NẾU CÓ), TẬP ĐOÀN MITRE, BAN ỦY THÁC, CÁN BỘ, ĐẠI LÝ VÀ NHÂN VIÊN TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO RẰNG VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN TRONG ĐÓ SẼ KHÔNG VI PHẠM BẤT KỲ QUYỀN HAY BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ.

3. Azure Sentinel phát hiện ra các mối đe dọa thực sự ẩn trong hàng tỷ tín hiệu có độ trung thực thấp (microsoft.com)