A meeting with 7 people in a conference room with a large screen on the back wall displaying notes in Teams.

Microsoft 365 E5 Compliance

Microsoft cung cấp các giải pháp tuân thủ và quản trị dữ liệu toàn diện giúp tổ chức của bạn quản lý rủi ro, bảo vệ và quản trị dữ liệu nhạy cảm và phản hồi các yêu cầu theo quy định.

 • Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trên các đám mây, ứng dụng và điểm cuối.
 • Xác định và khắc phục các rủi ro nghiêm trọng trong tổ chức của bạn.
 • Điều tra và phản hồi các yêu cầu pháp lý với dữ liệu liên quan.
 • Đánh giá việc tuân thủ, rồi phản hồi các yêu cầu quy định.

* Khách hàng hiện đã được cấp phép cho Enterprise Mobility + Security E3, Office E3 hoặc Microsoft 365 E3 đủ điều kiện mua hoặc dùng thử bộ Microsoft 365 E5 Compliance. Các chức năng và tính năng của Microsoft 365 E5 Compliance đều được tích hợp trong giấy phép Microsoft 365 E5.

Trao đổi với chuyên gia bán hàng

Để trao đổi với chuyên gia bán hàng, hãy gọi 12032203.Available Monday to Friday from 6AM to 6PM PT

USD$12.00 người dùng/tháng
(đăng ký hằng năm–tự động gia hạn)
Giá chưa bao gồm thuế.
Tổng quan Câu hỏi thường gặp

Các giải pháp quản lý tuân thủ và rủi ro thông minh

Microsoft cung cấp các giải pháp tuân thủ và quản trị dữ liệu toàn diện giúp tổ chức của bạn quản lý rủi ro, bảo vệ và quản trị dữ liệu nhạy cảm và phản hồi các yêu cầu theo quy định.

 

 • Giải pháp Ngăn Mất Dữ liệu của Microsoft Purview

  Xác định, giám sát và tự động bảo vệ thông tin nhạy cảm được lưu trữ trên khắp các vị trí Office 365.

 • Bảo vệ Thông tin của Microsoft Purview

  Xác định và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm bao gồm thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng và số hộ chiếu.

 • Giải pháp Quản lý vòng đời dữ liệu của Microsoft Purview

  Phân loại và quản trị dữ liệu quy mô lớn với nhãn để lưu giữ nội dung dựa trên thời điểm một loại sự kiện cụ thể xảy ra.

 • Dịch vụ Mã hoá Thư của Microsoft Purview

  Gửi và nhận thư email được mã hóa cho cả người ở trong và ngoài tổ chức của bạn.

 • Tuân thủ về Giao tiếp của Microsoft Purview

  Giảm thiểu rủi ro về giao tiếp bằng cách phát hiện, ghi lại và thực hiện biện pháp khắc phục đối với các thư không phù hợp trong tổ chức của bạn.

 • Tính năng Customer Lockbox của Microsoft Purview

  Duy trì quyền kiểm soát đối với nội dung của bạn qua ủy quyền truy nhập rõ ràng cho các hoạt động dịch vụ.

 • Microsoft Purview Audit

  Có được khả năng quan sát nhờ các chức năng kiểm tra mới giúp điều tra pháp lý và tuân thủ.

 • Cổng thông tin tuân thủ Microsoft Purview

  Giám sát vị thế rủi ro tổng thể, đánh giá các hành động được đề xuất và đặt cấu hình cho các cài đặt nhằm đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ phức tạp.

 • Trình quản lý Tuân thủ của Microsoft Purview

  Đơn giản hóa việc tuân thủ và giúp giảm rủi ro bằng cách chuyển các yêu cầu theo quy định phức tạp sang các biện pháp kiểm soát cụ thể, đồng thời mang đến một phép đo có thể định lượng được về sự tuân thủ thông qua điểm tuân thủ.

 • Khoá của khách hàng trong Microsoft Purview

  Giúp đáp ứng các yêu cầu tuân thủ bằng cách thực hiện quyền kiểm soát đối với các khóa mã hóa của tổ chức bạn.

 • Giải pháp Quản lý Rủi ro Nội bộ của Microsoft Purview

  Phát hiện, điều tra và thực hiện hành động đối với các hoạt động rủi ro trong tổ chức của bạn.

 • Hàng rào Thông tin của Microsoft Purview

  Hạn chế giao tiếp giữa các nhóm người dùng cụ thể trong tổ chức của bạn để bảo vệ thông tin nội bộ.

 • Giải pháp Quản lý Quyền truy nhập Đặc quyền của Microsoft Purview

  Giúp bảo vệ tổ chức của bạn khỏi các vi phạm thông qua kiểm soát truy nhập chi tiết đối với các tác vụ quản trị đặc quyền.

 • Microsoft Purview eDiscovery

  Quản lý quy trình làm việc đầu cuối của các cuộc điều tra nội bộ và bên ngoài.

Phương pháp toàn diện để bảo vệ dữ liệu

Phương pháp toàn diện để bảo vệ dữ liệu có thể mang lại kết quả tốt hơn trong toàn tổ chức. Tìm hiểu về ba bước giúp theo sát tổ chức của bạn hơn.

Bắt đầu ngay hôm nay