Two people stand in front of a large touchscreen desktop monitor. One person holds a mobile device while the other touches the screen on the monitor.

Tiết kiệm thời gian và hỗ trợ nhóm của bạn

Duy trì bảo mật và làm việc hiệu quả ở mọi nơi, trên mọi thiết bị, với những đổi mới được thúc đẩy dựa trên danh tính và thông tin.

Microsoft là đơn vị dẫn đầu trong Magic Quadrant về Công cụ quản lý điểm cuối hợp nhất của Gartner

Gartner đã công nhận Microsoft là đơn vị dẫn đầu trong Magic Quadrant về Quản lý điểm cuối hợp nhất năm 2020 dựa trên việc hoàn thành tầm nhìn và khả năng thực thi ở thị trường Quản lý điểm cuối hợp nhất.

Gartner logo

Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) là một nền tảng quản lý và bảo mật di động thông minh. Nền tảng này giúp bảo vệ và bảo mật tổ chức, đồng thời hỗ trợ nhân viên làm việc theo những cách thức mới và linh hoạt.


Mở rộng khả năng bảo mật của bạn với EMS

Sở hữu các chức năng bảo vệ, phát hiện và ứng phó tuyệt vời hơn cho lực lượng lao động di động của bạn. EMS và sản phẩm của giải pháp này tăng cường các tính năng bảo mật của Windows 10 và Microsoft 365, đồng thời mở rộng chúng cho toàn bộ môi trường của bạn, bao gồm các hạng mục đầu tư không do Microsoft cung cấp.

Azure Active Directory

Giải pháp quản lý danh tính và quyền truy nhập đáng tin cậy nhất trên thị trường, giúp bạn bảo vệ thông tin xác thực của người dùng, đồng thời kết nối mọi người với ứng dụng họ cần một cách bảo mật.

Microsoft Endpoint Configuration Manager

Phần mềm quản lý hệ thống để quản lý PC tại chỗ, máy chủ và thiết bị di động với thông tin chuyên sâu hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây.

Microsoft Intune

Quản lý điểm cuối hợp nhất trên nền điện toán đám mây, quản lý quyền truy nhập và bảo vệ dữ liệu.

Azure Information Protection

Phân loại, theo dõi, bảo vệ và mã hóa dữ liệu trên nền điện toán đám mây.

Microsoft Cloud App Security

Trình cung cấp bảo mật truy nhập đám mây với khả năng khám phá, phân tích hành vi, đánh giá rủi ro, bảo vệ dữ liệu và bảo vệ chống mối đe dọa.

Microsoft Advanced Threat Analytics

Nền tảng tại chỗ giúp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công có mục tiêu nâng cao và các mối đe dọa với người dùng nội bộ.

Microsoft Defender for Identity

Giải pháp trên nền điện toán đám mây giúp bảo vệ danh tính của tổ chức bạn khỏi nhiều loại tấn công nhắm mục tiêu nâng cao qua mạng.

Microsoft Secure Score

Thông tin chuyên sâu và hướng dẫn thông minh giúp tối đa hóa tình trạng bảo mật của bạn với Microsoft 365 và Azure.

EMS là một cấu phần cốt lõi trong Microsoft 365