Microsoft Ignite 2021

Tìm hiểu cách bạn có thể bảo vệ toàn bộ tổ chức của mình bằng tuân thủ, bảo vệ danh tính và bảo mật tích hợp.

Bảo mật thông minh

Trải nghiệm tích hợp sẵn trên các nền tảng

Mang đến trải nghiệm mượt mà để mọi người có thể làm việc an toàn ở mọi nơi, trên mọi nền tảng.

AI và tự động hóa để bảo vệ tương lai của bạn

Hỗ trợ nhóm của bạn chống lại các mối đe dọa trên mạng mới nổi bằng máy học và tự động hóa.

Tốt nhất và được tích hợp

Bộ giải pháp hàng đầu toàn diện của chúng tôi được thống nhất trên toàn bộ mọi người, thiết bị, ứng dụng và dữ liệu.


Các sự kiện theo yêu cầu