Khi chất lượng hơn số lượng thì bảo mật chính là đổi mới

Thu hẹp khoảng cách giữa các giải pháp chuyên biệt và có được phạm vi bao trùm toàn bộ môi trường đa nền tảng, đa đám mây của bạn.

Microsoft được các công ty phân tích hàng đầu công nhận là đơn vị dẫn đầu về bảo mật

Microsoft là Đơn vị dẫn đầu trong 5 Magic Quadrant của Gartner, 7 danh mục của Forrester Wave và báo cáo ATT&CK của MITRE Engenuity.

Đơn vị dẫn đầu trong 5 Magic Quadrant của Gartner Cuộn đến mục tuyên bố miễn trừ trách nhiệm 1
Đơn vị dẫn đầu trong 7 danh mục của Forrester Wave
Đơn vị dẫn đầu trong báo cáo ATT&CK của MITRE

Luôn cập nhật với thông tin bảo mật mới nhất

  1. Gartner không quảng bá cho bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp loại cao nhất hoặc có danh hiệu khác. Ấn phẩm nghiên cứu của Gartner tập hợp ý kiến của tổ chức nghiên cứu Gartner và không nên được hiểu là nội dung khẳng định sự thật. Gartner không chịu trách nhiệm về mọi bảo đảm, dù được thể hiện rõ hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.