Khi quyền truy nhập bảo mật liền mạch thì bảo mật là sự đổi mới

Quyền truy nhập bảo mật cho một thế giới kết nối bằng Azure Active Directory (Azure AD).

Tăng cường bảo mật với quyền truy nhập thích nghi thông minh

Ngăn chặn các cuộc tấn công trong thời gian thực bằng tính năng phát hiện và biện pháp khắc phục tự động. Thực thi kiểm soát truy nhập chi tiết bằng các chính sách truy nhập thích nghi dựa trên rủi ro được AI cải tiến để ngăn chặn đăng nhập rủi ro. Nhanh chóng ứng phó với các mối đe dọa bằng khả năng hiển thị tuyệt vời trên toàn bộ người dùng, thiết bị, ứng dụng và các phiên.

A person leaning over a desk using a laptop.
A person leaning over a desk using a laptop.

Microsoft được vinh danh là Đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực Quản lý quyền truy nhập

Gartner đã vinh danh Microsoft là Đơn vị dẫn đầu trong Magic Quadrant 2020 về lĩnh vực Quản lý quyền truy nhập dựa trên Sự hoàn chỉnh về tầm nhìn và Khả năng thực thi.1

Gartner

Bảo vệ quyền truy nhập vào ứng dụng của bạn

Tăng cường bảo mật bằng cách kết nối tất cả các ứng dụng trên đám mây, được tích hợp tùy chỉnh và tại chỗ với Azure AD. Cải thiện năng suất với tính năng đăng nhập một lần từ mọi nơi trên mọi thiết bị. Sử dụng tính năng xác thực đa yếu tố để giúp đảm bảo chỉ những người dùng được xác minh và các thiết bị đáng tin cậy mới có thể truy nhập tài nguyên của bạn.

A person using a laptop.
A person using a laptop.

Hỗ trợ nhân viên bằng tính năng đăng nhập liền mạch

Cung cấp các trải nghiệm đăng nhập nhanh chóng, dễ dàng giúp nhân viên làm việc thuận tiện hơn ở mọi nơi với mọi thiết bị. Tăng cường bảo mật và đơn giản hóa quyền truy nhập bằng tính năng xác thực không cần mật khẩu. Giảm cuộc gọi tới bộ phận trợ giúp bằng cách cho phép nhân viên sử dụng các công cụ tự phục vụ để quản lý thông tin liên hệ, đặt lại mật khẩu hoặc giám sát hoạt động đăng nhập.

A person in the backseat of a car using their laptop and mobile phone.
A person in the backseat of a car using their laptop and mobile phone.
Divider
The Little Potato Company.

Azure Active Directory phát hiện những nỗ lực truy nhập, rồi điều phối phản hồi bằng cách khóa người dùng và nhắc họ thay đổi mật khẩu.

Doug Howell: Giám đốc CNTT, Little Potato Company

Luôn cập nhật với thông tin bảo mật mới nhất

1 Gartner không quảng bá cho bất kỳ nhà cung cấp, sản phẩm hay dịch vụ nào được mô tả trong các ấn phẩm nghiên cứu của Gartner và không khuyên người dùng công nghệ chỉ chọn các nhà cung cấp có xếp loại cao nhất hoặc có danh hiệu khác. Ấn phẩm nghiên cứu của Gartner tập hợp ý kiến của tổ chức nghiên cứu Gartner và không nên được hiểu là nội dung khẳng định sự thật. Gartner không chịu trách nhiệm về mọi bảo đảm, dù được thể hiện rõ hay ngụ ý, liên quan đến nghiên cứu này, bao gồm bất cứ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.