A person reaching to use a bluetooth device in their ear.

Sở hữu danh tính số của riêng bạn

Khám phá danh tính phi tập trung, một cách thức mới trong việc mang lại quyền sở hữu dữ liệu cá nhân.

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp danh tính liền mạch

Các lợi ích từ danh tính phi tập trung

Với mọi người

Làm chủ và kiểm soát danh tính số của bản thân, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư với trải nghiệm người dùng bảo mật cao.

Với tổ chức

Đối mặt với ít rủi ro hơn, sử dụng xác minh dữ liệu điện tử, đồng thời cải thiện tính minh bạch và khả năng kiểm định.

Với nhà phát triển

Thiết kế các ứng dụng và dịch vụ lấy người dùng làm trọng tâm, đồng thời xây dựng các ứng dụng không cần máy chủ đích thực lưu trữ dữ liệu với người dùng.

Forrester logo
"Danh tính số phi tập trung (DDID) không chỉ là một thuật ngữ công nghệ: Nền tảng này còn hứa hẹn một sự tái cấu trúc hoàn chỉnh của hệ sinh thái danh tính số và vật lý tập trung hiện tại thành một kiến trúc phi tập trung và dân chủ hóa."

Chuẩn bị cho danh tính số phi tập trung: SWOT bảo mật, 21/01/2020

Danh tính phi tập trung là gì?

Danh tính phi tập trung là một khuôn khổ tin cậy mà trong đó các mã định danh, như tên người dùng, có thể được thay thế bằng các ID tự sở hữu, độc lập và cho phép trao đổi dữ liệu bằng cách sử dụng công nghệ chuỗi khối cùng sổ cái phân tán để bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật giao dịch.

Decentralized identity framework.

Tại sao danh tính phi tập trung lại quan trọng?

Khi mà cuộc sống của chúng ta ngày càng gắn liền với các ứng dụng, thiết bị và dịch vụ, chúng ta thường bị vi phạm dữ liệu và mất quyền riêng tư. Hệ thống danh tính phi tập trung dựa trên tiêu chuẩn có thể mang đến quyền riêng tư và khả năng kiểm soát dữ liệu của bạn tốt hơn.

Tìm hiểu thêm về danh tính phi tập trung

Microsoft tin rằng ai cũng có quyền làm chủ danh tính số của mình, một danh tính lưu trữ toàn bộ dữ liệu cá nhân theo cách bảo mật và riêng tư hơn. Danh tính này phải tích hợp liền mạch vào cuộc sống thường ngày, đồng thời mang tới khả năng kiểm soát toàn diện về quyền truy nhập và việc sử dụng dữ liệu.

Digitally present & authenticate a set of verifiable credentials. Just like a physical card. Revoke with - single click.

Giải thích về danh tính phi tập trung

Khám phá danh tính phi tập trung cùng cách để nền tảng này có thể nhanh chóng xác minh danh tính của bạn một cách dễ dàng.

A chart showing the Identity Overlay Network of Bitcoin from the Decentralized Identity Foundation.

ION – Khởi tạo mạng lưới

Tìm hiểu về việc phát triển Mạng bảo vệ danh tính (ION) từ Decentralized Identity Foundation (DIF).

Two people from the video titled An Introduction to Decentralized Identities having a conversation.

Giới thiệu về danh tính phi tập trung

Tìm hiểu thêm về danh tính phi tập trung và công nghệ chuỗi khối trong tập Azure Friday này.

Danh tính phi tập trung trong Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) hỗ trợ việc sử dụng mã định danh phi tập trung cùng các thông tin xác thực có thể xác minh nhằm xác thực và chia sẻ thông tin bằng phương thức kỹ thuật số.

Xem trước thông tin xác thực có thể xác minh trong Azure AD

Giải pháp thông tin xác thực có thể xác minh của Azure AD (bản xem trước) cung cấp khả năng tự đăng ký và triển khai nhanh hơn cho người dùng của bạn. Các dịch vụ xác minh danh tính của giải pháp này có thể xác thực số mọi phần thông tin.

Tìm hiểu chuyên sâu về thông tin xác thực có thể xác minh.

Các tài nguyên khác

Yêu cầu bản minh họa

Gửi email cho chúng tôi để thiết lập demo.

Tham gia

Giúp xây dựng hệ sinh thái danh tính phi tập trung, nguồn mở với DIF.

Hãy thử mã này

Xem qua các API và hướng dẫn sử dụng dành cho nhà phát triển để nắm được cách thức vận hành.

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp danh tính liền mạch