Decorative Image

Tích hợp các chức năng danh tính hiện đại vào ứng dụng của bạn

Xây dựng ứng dụng của bạn với nền tảng danh tính Microsoft mà các doanh nghiệp tin cậy.

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp danh tính liền mạch

Nền tảng định danh Microsoft là gì?

Tích hợp hoạt động xác thực và hoạt động ủy quyền vào các ứng dụng của bạn với nền tảng định danh Microsoft. Tạo ứng dụng mà người dùng có thể đăng nhập bằng tài khoản hiện có của họ, cũng như cấp quyền truy nhập vào các API.

Lumagate.
"Khi nói đến danh tính đám mây, chúng tôi có sự lựa chọn giữa Microsoft và các bên khác. Chúng tôi đã tận dụng nền tảng định danh Microsoft để dễ dàng tích hợp danh tính."

Pete Zerger, Giám đốc Điều hành, Lumagate

Nền tảng định danh Microsoft dành cho nhà phát triển

A person wearing headphones looking down and using a laptop.

Tiếp cận thêm khách hàng

Hỗ trợ người dùng đăng nhập vào ứng dụng hoặc website của bạn bằng tài khoản Microsoft hoặc tài khoản mạng xã hội của họ, đồng thời đẩy nhanh việc tiếp nhận ứng dụng của bạn.

Business person looking at phone for two-factor authentication.

Bảo mật ứng dụng của bạn

Nền tảng định danh Microsoft cung cấp sự tích hợp của các thành quả cải tiến hiện đại về danh tính và bảo mật như xác thực không cần mật khẩu và truy cập có điều kiện.

Two people having a conversation.

Kết nối với Microsoft Graph

Tùy chỉnh và mở rộng ứng dụng của bạn sang API. Tạo các ứng dụng, dịch vụ hoặc quy trình làm việc phong phú hơn thông qua một điểm cuối duy nhất, Microsoft Graph.

Nền tảng định danh Microsoft

Với nền tảng định danh Microsoft, bạn có thể đưa ứng dụng của mình ra thị trường an toàn hơn mà vẫn giảm thiểu được sự cố. Xây dựng trên nền tảng cho phép bạn truy nhập vào dữ liệu và chức năng mạnh mẽ thông qua một điểm cuối duy nhất, bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn mở của ngành.

Đây là một sơ đồ đơn giản hóa của nền tảng định danh Microsoft. Cổng thông tin Azure mang lại trải nghiệm đăng ký ứng dụng dễ dàng và nhanh chóng. Một bộ thư viện xác thực của Microsoft cho phép bạn tạo các ứng dụng cho web, thiết bị di động và máy tính bằng các ngôn ngữ lập trình yêu thích của mình. Điểm cuối được chứng nhận cho OIDC hỗ trợ khả năng tương thích với các thư viện khác. Nền tảng này giúp đảm bảo rằng quyền truy nhập vào mọi loại API đều được bảo mật. Nền tảng định danh Microsoft hỗ trợ các tiêu chuẩn công nghiệp mở và cho phép xác thực mọi danh tính Microsoft. Người dùng bên ngoài như khách hàng và đối tác cũng có thể đăng nhập vào ứng dụng của bạn bằng danh tính mạng xã hội của họ.

Tích hợp ứng dụng của bạn với nền tảng định danh Microsoft

Nền tảng định danh Microsoft giúp bạn xây dựng ứng dụng mà người dùng và khách hàng của bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội hoặc danh tính Microsoft của họ cũng như cấp quyền truy nhập được ủy quyền vào các API của riêng bạn hoặc API Microsoft.

Thêm thông tin đăng nhập bằng tài khoản Microsoft

Cung cấp cho người dùng một cách đơn giản, an toàn để đăng nhập vào ứng dụng hoặc website của bạn bằng tài khoản Microsoft cơ quan, trường học hoặc cá nhân của họ.

Thêm thông tin đăng nhập với các tài khoản mạng xã hội

Cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội hoặc địa chỉ email cá nhân hiện có.

Tích hợp phương thức xác thực an toàn vào ứng dụng của bạn

Bảo vệ khách hàng và giúp bảo vệ quyền truy nhập vào ứng dụng của bạn trước các mối đe dọa nâng cao. Triển khai các biện pháp kiểm soát bảo mật của Azure Active Directory (Azure AD), chẳng hạn như xác thực đa yếu tố.

Ứng dụng một trang (SPA)

Ứng dụng web giúp đăng nhập người dùng

Ứng dụng web giúp gọi API web

Giúp bảo vệ API web

Ứng dụng trên máy tính giúp gọi API web

Ứng dụng Daemon giúp gọi API web

Ứng dụng dành cho thiết bị di động giúp gọi API web

Tìm hiểu chuyên sâu về nền tảng định danh Microsoft trong Azure AD

Bằng chứng khách hàng

Lumagate.

Lumagate

Chatbot của Lumagate đơn giản hóa việc quản lý danh tính với Microsoft Graph.

Erie Insurance.

Erie Insurance

Công ty bảo hiểm tiếp nối sự thành công của Cloud App Security.

ASOS.

ASOS

ASOS tăng cường bảo mật ứng dụng với dịch vụ cấp phép người dùng tự động trong Azure AD.

Tài nguyên khác về nền tảng định danh Microsoft

Khái niệm

Xem các đề xuất và biện pháp tốt nhất cho phương pháp xác thực trong Azure AD.

Mẫu mã

Nhận mẫu cho điểm cuối nền tảng định danh Microsoft để sử dụng trong các ứng dụng của bạn.

Hỗ trợ

Tìm hiểu các tùy chọn hỗ trợ có sẵn cho nhà phát triển sử dụng Azure AD.

Sự kiện

Tham gia cùng chúng tôi tại các sự kiện cộng đồng về nền tảng định danh Microsoft dành cho nhà phát triển.

Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Nhận hướng dẫn từng bước, bắt đầu bằng việc nhận đối tượng thuê Azure AD.

Luôn cập nhật

Nhận tin tức mới nhất về nền tảng định danh Microsoft.

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp danh tính liền mạch