Nâng cấp từ Active Directory Federation Services (AD FS)

Đơn giản hóa cơ sở hạ tầng và cải thiện chi phí, bảo mật cũng như khả năng mở rộng với quản lý danh tính và quyền truy nhập trên nền điện toán đám mây bằng cách di chuyển sang Azure Active Directory (Azure AD).

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng Azure AD

Vì sao bạn nên nâng cấp từ AD FS lên Azure AD

Duy trì bảo mật

Bảo vệ môi trường của bạn với tính năng bảo mật thông minh. Sử dụng xác thực mạnh mẽ và chính sách quyền truy nhập thích nghi theo thời gian thực, dựa trên rủi ro để cấp quyền truy nhập vào tài nguyên.

Cải thiện năng suất

Nâng cao năng suất cho lực lượng lao động bằng quyền truy nhập liền mạch và trải nghiệm đăng nhập đơn giản vào tất cả tài nguyên, từ các ứng dụng đám mây đến các ứng dụng tại chỗ.

Chi phí CNTT thấp hơn

Giảm chi phí hoạt động cho việc quản lý và duy trì môi trường AD FS. Nâng cao hiệu suất CNTT và duy trì sự bền vững bằng cách hợp nhất quản lý danh tính trên đám mây.

Azure AD là gì?

Azure AD là giải pháp quản lý danh tính và quyền truy nhập hoàn chỉnh với khả năng bảo mật tích hợp. Cung cấp cho lực lượng lao động của bạn một danh tính duy nhất để truy nhập tất cả ứng dụng và cộng tác từ bất kỳ đâu.

A person using Azure AD on a tablet connected to a desktop monitor at their desk.

So sánh AD FS và Azure AD

Tính năng sản phẩm
Not applicable

Chức năng AD FS

Chức năng Azure AD

Not applicable

SSO

SSO

included
included

ID thay thế

ID thay thế

included
included

Mã thông báo phần cứng OATH

Mã thông báo phần cứng OATH

included
included

Chặn xác thực thừa tự

Chặn xác thực thừa tự

included
included

Bảo vệ danh tính

Bảo vệ danh tính

not included
included

Quản trị danh tính

Quản trị danh tính

not included
included

Cấp phép ứng dụng

Cấp phép ứng dụng

not included
included

Giảm thiểu các cuộc tấn công brute-force và DDoS

Giảm thiểu các cuộc tấn công brute-force và DDoS

not included
included

Giảm thiểu sự cố tại chỗ

Giảm thiểu sự cố tại chỗ

not included
included

Truy cập có điều kiện

Truy cập có điều kiện

not included
included

Thời gian chạy 99,99%

Thời gian chạy 99,99%

not included
included

Di chuyển sang đám mây một cách an toàn và hiệu quả

Quản lý danh tính của bạn từ đám mây

Đồng bộ hóa danh mục tại chỗ và trên đám mây để cung cấp danh tính chung cho người dùng nhằm giúp họ truy nhập liền mạch vào các tài nguyên.

Di chuyển từ xác thực liên kết sang xác thực đám mây

Áp dụng các chính sách truy nhập dựa trên rủi ro với truy cập có điều kiện và bảo vệ danh tính bằng cách áp dụng xác thực đám mây.

Di chuyển hoạt động xác thực ứng dụng của bạn lên đám mây

Bảo mật và quản lý tất cả ứng dụng từ một mặt phẳng kiểm soát duy nhất bằng cách di chuyển hoạt động xác thực ứng dụng và định quyền từ AD FS sang Azure AD.

Lắng nghe những người đã di chuyển sang Azure AD

"Việc chuyển sang đám mây với Azure AD đã mang lại lợi ích cho nhân viên và bộ phận CNTT của chúng tôi. Bộ phận CNTT của chúng tôi hiện đã giải phóng thêm tài nguyên để không còn phải duy trì máy chủ tại chỗ hoặc AD FS nữa."

Mitsui & Co.
Mitsui & Co.

Bắt đầu di chuyển sang Azure AD

A person using a laptop and desktop monitor.

Hướng dẫn cách thực hiện

Xem xét tài liệu, hướng dẫn giải pháp và hướng dẫn thực hiện để giúp bạn di chuyển ứng dụng và chức năng xác thực người dùng từ AD FS sang Azure AD.

A person on a Teams video call on a laptop.

Hướng dẫn di chuyển ứng dụng

Khám phá các biện pháp tốt nhất để di chuyển ứng dụng từ AD FS sang Azure AD.

A person smiling sitting at their desk.

Hướng dẫn về xác thực đám mây

Tìm phương pháp xác thực đám mây phù hợp và di chuyển từ cơ chế xác thực có liên kết.

Các tài nguyên khác về di chuyển

Bắt đầu với các công cụ và chức năng này để giúp bạn di chuyển từ AD FS sang Azure AD.

Azure AD Connect Health

Đưa thông tin chuyên sâu và khả năng giám sát mạnh mẽ vào môi trường AD FS, đồng thời tìm hiểu xem liệu bạn đã sẵn sàng để nâng cấp lên Azure AD hay chưa.

Báo cáo hoạt động ứng dụng AD FS

Nhanh chóng xác định các ứng dụng AD FS sẵn sàng để nâng cấp và tìm hiểu cách đặt cấu hình các ứng dụng để di chuyển sang Azure AD.

Triển khai xác thực đám mây theo giai đoạn

Di chuyển hoạt động xác thực người dùng từ AD FS sang xác thực đám mây theo giai đoạn và có kiểm soát.