Identity-Verification

Xác minh một lần, sử dụng mọi nơi

Dễ dàng cấp và xác minh mọi dữ liệu về bất kỳ ai, mà vẫn bảo vệ được quyền riêng tư.

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp danh tính liền mạch

Thông tin xác thực có thể xác minh là gì?

Thông tin xác thực có thể xác minh là một tiêu chuẩn W3C cho bộ chứa dữ liệu danh tính được ký duyệt mà các tổ chức có thể sử dụng để phát hành các báo cáo có thể xác minh độc lập về mọi người, tổ chức hoặc các đối tượng.

Các kịch bản về thông tin xác thực có thể xác minh

Triển khai nhanh từ xa

Xác thực kỹ thuật số bất kỳ phần thông tin nào với dịch vụ xác minh ID để đăng ký tự phục vụ và triển khai nhanh chóng, đáng tin cậy.

Truy nhập vào các ứng dụng có giá trị cao

Xác minh thông tin xác thực từ nhiều đối tác tin cậy dựa trên các tiêu chuẩn mở dưới dạng bằng chứng xác thực bổ sung.

Tự phục hồi tài khoản

Thay thế các câu hỏi về bảo mật và cuộc gọi điện thoại hỗ trợ bằng một quy trình đơn giản hơn, bảo mật hơn để xác minh danh tính người dùng.

Hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ xác minh danh tính

acuant
AU10TIX.
IDEMIA.
jumio
LexisNexis Risk Solutions.
Onfido.
Socure.
VU logo

Nhanh chóng bắt đầu cấp và chấp nhận thông tin xác thực có thể xác minh

Thông tin xác thực có thể xác minh Azure AD (bản xem trước) cung cấp một nền tảng để xác thực kỹ thuật số về thông tin xác thực có thể xác minh được tùy chỉnh mà nhân viên, nhà thầu, nhà cung cấp hoặc khách hàng của bạn có thể sử dụng trong nhiều kịch bản.

Cấp thông tin xác thực

Tùy chỉnh và đặt cấu hình thông tin xác thực có thể xác minh cho người dùng của bạn, rồi cung cấp chúng qua mã QR hoặc liên kết trên website của bạn.

Xác minh thông tin xác thực

Xác thực thông tin về người dùng hoặc doanh nghiệp bằng cách sử dụng SDK để gửi yêu cầu xuất trình thông tin xác thực với Microsoft Authenticator.

Xuất trình thông tin xác thực

Người dùng có thể nhận thông tin xác thực có thể xác minh trong Microsoft Authenticator hoặc ví tương thích và xuất trình chúng với tổ chức theo yêu cầu.

Câu chuyện khách hàng

Keio University.

Đại học Keio

Đại học Keio là trường đại học nghiên cứu hàng đầu đang trong quá trình triển khai ID học viên điện tử. Học viên sẽ có thể xác nhận thông tin đăng ký, bảng điểm và tốt nghiệp của mình từ điện thoại thông minh.

National Health Service

Dịch vụ Y tế Quốc Gia

Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) đang sử dụng thông tin xác thực đã xác minh để hỗ trợ việc di chuyển nhân viên giữa các tổ chức, cho phép nhân viên lưu trữ hồ sơ đã xác minh của họ về việc làm, tình trạng cấp phép và các thuộc tính khác.

Government of Flanders.

Chính phủ Flemish

Công dân của Chính phủ Flemish sẽ có thể yêu cầu thông tin xác thực có thể xác minh về tình trạng công dân thông qua việc sử dụng khu vực dân sự và tư nhân, gồm cả cổng thông tin công dân để hợp lí hoá quy trình.

Tăng tốc tiếp nhận với các giải pháp đối tác

AffinitiQuest
Condatis
Unify Solutions
ITOCHU Techno Solutions Corporation(CTC)

Nhận thẻ thông tin xác thực có thể xác minh đầu tiên của bạn để xem cách thức hoạt động của thẻ này

Các tài nguyên khác

Khái niệm

Xem tổng quan về thông tin xác thực có thể xác minh.

Hướng dẫn cách thực hiện

Xem hướng dẫn từng bước để thiết lập thông tin xác thực có thể xác minh.

Hướng dẫn

Tìm hiểu cách triển khai thông tin xác thực có thể xác minh.

Diễn đàn cộng đồng

Đặt câu hỏi và nhận câu trả lời cũng như danh tính được xác minh.

Yêu cầu bản minh họa

Gửi email cho chúng tôi để thiết lập demo.

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp danh tính liền mạch