Kiểm soát quyền truy cập và bảo mật thiết bị

Giúp người dùng làm việc hiệu quả trên mọi thiết bị, đồng thời bảo vệ dữ liệu của tổ chức bạn.

Các lợi ích từ việc quản lý thiết bị

Bảo vệ tài nguyên của tổ chức bao gồm quản lý quyền truy nhập từ các thiết bị cá nhân và công ty.

Bảo mật được tăng cường

Giảm rủi ro truy nhập bằng cách phân tích trạng thái thiết bị và sự tuân thủ của người dùng, cũng như áp dụng các chính sách bảo mật khi cần thiết.

Trải nghiệm người dùng được cải thiện

Cung cấp cho người dùng trải nghiệm truy nhập nhất quán từ mọi nơi trên nhiều thiết bị.

Năng suất cao hơn

Người dùng chỉ phải đăng nhập một lần vào thiết bị đã tham gia miền của họ để có quyền truy nhập đăng nhập một lần vào tất cả các ứng dụng của họ.

Quản lý thiết bị trong Azure Active Directory

Quản lý thiết bị bằng Azure Active Directory (Azure AD) là nền tảng cho truy cập có điều kiện dựa trên thiết bị. Điều này giúp bạn đảm bảo chỉ các thiết bị được quản lý và tuân thủ mới có thể truy nhập tài nguyên.

Lập kế hoạch triển khai thiết bị Azure AD của bạn

Đánh giá các phương pháp quản lý thiết bị của người dùng với Azure AD, chọn gói triển khai và cung cấp các liên kết chính đến các công cụ quản lý thiết bị được hỗ trợ.

Thiết bị đã đăng ký Azure AD

Giúp người dùng truy nhập tài nguyên bằng nhiều thiết bị mà không yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản tổ chức.

Thiết bị đã tham gia Azure AD

Đối với những tổ chức ưu tiên đám mây hoặc chỉ sử dụng đám mây, việc đưa các thiết bị tham gia vào Azure AD cho phép người dùng truy nhập vào cả các ứng dụng và tài nguyên trên đám mây lẫn tại chỗ.

Thiết bị đã tham gia Azure AD kết hợp

Những tổ chức đang dự định duy trì hạ tầng Active Directory tại chỗ của mình có thể được hưởng lợi từ các chức năng đám mây của thiết bị Azure AD bằng cách để chúng tham gia vào cả hai miền.


Tìm hiểu chuyên sâu về hoạt động quản lý thiết bị của Azure AD


Các tài nguyên khác

Khái niệm

Xem tổng quan về việc triển khai thiết bị Azure AD.

Hướng dẫn cách thực hiện

Xem hướng dẫn từng bước để đưa thiết bị tham gia vào Azure AD.

Hướng dẫn

Tìm hiểu cách triển khai các thiết bị đã tham gia Azure AD kết hợp.