Cung cấp danh tính chung cho người dùng của bạn

Cho phép người dùng truy nhập liền mạch và an toàn cao vào các tài nguyên từ mọi nơi, đồng thời đơn giản hóa hoạt động quản lý cho bộ phận CNTT.

Danh tính kết hợp trên đám mây là gì?

Khi các tổ chức hiện đại hóa trên khắp các tài nguyên tại chỗ và trên đám mây của mình, họ phải duy trì khả năng truy nhập thuận tiện cho người dùng của mình. Phương thức tiếp cận danh tính kết hợp đồng bộ hóa các thư mục nên người dùng có thể truy nhập vào các ứng dụng được lưu trữ trên mọi đám mây hoặc ứng dụng mà vẫn lưu trữ tại chỗ, cùng đầy đủ khả năng quan sát và khả năng kiểm soát bảo mật cho bộ phận CNTT.

Những yếu tố chính để có được một nền tảng danh tính mạnh mẽ

Dễ dàng kết nối ứng dụng

Cải thiện năng suất và bảo mật người dùng với tính năng đăng nhập một lần (SSO) và khả năng tự động hóa quyền truy nhập.

Thiết lập một danh tính cho mọi người dùng

Đồng bộ hóa các thư mục để tạo danh tính người dùng chung cho mục đích xác thực vào tài nguyên.

Hỗ trợ người dùng một cách bảo mật

Mang đến cho người dùng khả năng tự quản lý danh tính và giảm thiểu tổng phí quản trị.

Vận hành hóa thông tin chuyên sâu của bạn

Tận dụng thông tin chuyên sâu cùng tính năng báo cáo để đảm bảo người dùng luôn làm việc hiệu quả và tổ chức của bạn được an toàn hơn.

Danh tính kết hợp với Azure AD

Azure Active Directory (Azure AD) đồng bộ hóa với AD tại chỗ để mang đến khả năng quản lý hợp nhất cho danh tính lực lượng lao động của bạn.

Lĩnh hội tính năng xác thực đám mây hiện đại

Lựa chọn phương pháp xác thực phù hợp chính là mối quan tâm đầu tiên với các tổ chức muốn chuyển ứng dụng của mình lên đám mây.

Azure AD Connect

Đồng bộ hóa Azure AD với cụm danh tính tại chỗ chính của bạn cùng các cụm đã ngắt kết nối có được thông qua các hoạt động sáp nhập và mua lại. Giám sát trạng thái kết nối của bạn để giảm bớt gián đoạn cho hoạt động truy nhập của người dùng.

Đồng bộ hóa hàm băm mật khẩu (PHS)

Khai phá khả năng bảo mật nâng cao cùng khả năng xác thực hiện đại thông qua PHS. Người dùng tận dụng cùng một danh tính để truy nhập vào các tài nguyên tại chỗ và trên đám mây, đồng thời, không có thông tin xác thực nào được lưu trữ trên đám mây.

Quyền truy nhập kết hợp bảo mật

Bảo vệ quyền truy nhập vào các ứng dụng thừa tự tại chỗ thông qua Proxy ứng dụng Azure AD hoặc tận dụng các biện pháp kiểm soát chuyển phát và mạng hiện có bằng cách kết nối chúng với Azure AD.

Tìm hiểu chuyên sâu về các tính năng danh tính kết hợp của Azure AD

Tài nguyên

Khái niệm

Xem tổng quan về cách thức hoạt động của danh tính kết hợp Azure AD.

Hướng dẫn cách thực hiện

Xem hướng dẫn từng bước để biết cách cài đặt Azure AD Connect.

Hướng dẫn

Tìm hiểu cách triển khai tính năng đồng bộ hàm băm mật khẩu của Azure AD.