Danh tính được quản lý cho các tài nguyên Azure

Xây dựng ứng dụng và dịch vụ đám mây mà không cần phải quản lý thông tin xác thực.

Danh tính được quản lý là gì?

Danh tính được quản lý cho tài nguyên Azure giúp bạn truy nhập các dịch vụ đám mây một cách an toàn. Với danh tính được quản lý, thông tin xác thực được Azure quản lý, luân chuyển và bảo vệ hoàn toàn.

Sử dụng danh tính được quản lý để truy nhập các dịch vụ Azure

Danh tính được quản lý được sử dụng để giao tiếp giữa các dịch vụ đám mây hỗ trợ xác thực Azure Active Directory (Azure AD).

Danh tính được quản lý do hệ thống chỉ định

Hỗ trợ danh tính được quản lý do hệ thống chỉ định cho một tài nguyên Azure. Vòng đời của danh tính được quản lý do hệ thống chỉ định được gắn với vòng đời của tài nguyên Azure mà danh tính đó đại diện.

Danh tính được quản lý do người dùng chỉ định

Tạo danh tính được quản lý do người dùng chỉ định và gán danh tính đó cho một hoặc nhiều tài nguyên Azure. Vòng đời của danh tính được quản lý do người dùng chỉ định không phụ thuộc vào tài nguyên Azure.

Tài nguyên Azure hỗ trợ danh tính được quản lý

Xây dựng ứng dụng bằng cách sử dụng các tài nguyên Azure kết nối với Azure Key Vault, Azure SQL và các dịch vụ khác.

Các dịch vụ Azure hỗ trợ danh tính được quản lý

Khám phá cách xác thực các dịch vụ Azure mà không cần thông tin xác thực.

Tìm hiểu chuyên sâu về danh tính được quản lý cho các tài nguyên Azure

Tài nguyên về danh tính được quản lý bổ sung

Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Bắt đầu với danh tính được quản lý.

Hướng dẫn

Tìm hiểu cách sử dụng danh tính được quản lý.

Câu hỏi thường gặp

Tìm câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Bảo vệ tổ chức của bạn bằng giải pháp danh tính liền mạch